آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگانفروشگاهفروشگاهدستگاه کروماتوگرافی گازی - دتکتور طیف سنج جرمی(GC-MS)شناسایی آنالیت بدون متد نویسی شناسایی (تزریق بدون متد نویسی )

شناسایی (تزریق بدون متد نویسی )


دانشجویی
مشخصات 0 نظرات 0   0
ویژگی‌های محصول
ستون DB5-MS
موجود در انبار
400,000 تومان

مشخصات