مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

.

دانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداری : معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی

.

 

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری: معرفی استادان  مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی 

دانشجویان گرامی :

آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی  منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.

 

ردیف رشته تحصیلی و سال ورود نام استاد ساعت و روز مشاوره
  1 حسابداری ورودی های  1398 و ما قبل    دکتر بیژن عابدینی یکشنبه  14-12
ورودی  1399 دکتر مصطفی شمس الدینی  یکشنبه 14-12
ورودی 1400  دکتر اسماعیل اخلاقی یزدی یکشنبه 14-12
ورودی  1401 دکتر حسین نورانی  چهارشنبه 12-10  
ورودی  1402 دکتر اسماعیل فرزانه کارگر  چهارشنبه 12-10 
  2 مدیریت صنعتی  ورودی های  1398 و ما قبل    دکتر محمد غفورنیا شنبه  18-16
ورودی  1399 دکتر رضا احمدی کهنعلی  شنبه زوج - یکشنبه فرد 10-8 و 12-10
ورودی 1400  دکتر علی حسین غریب  یکشنبه 18-16
ورودی  1401 دکتر علی تیزرو  دوشنبه 16-14
ورودی  1402 دکتر طیبه عباس نژاد یکشنبه 12-10 
3 مدیریت دولتی  ورودی های  1398 و ما قبل    دکتر مژگان ضرغامی فر یکشنبه زوج - سه شنبه فرد 14-12
ورودی  1400 دکتر حسین منصوری سه شنبه 12-10
ورودی 1401  دکتر محسن ترابی یکشنبه زوج - چهارشنبه فرد 16-15 و 10-8
ورودی  1401 دکتر محمدرضا بهبودی  چهارشنبه زوج - شنبه فرد 18-16 و 10-8  
  4 مدیریت بازرگانی  ورودی های  1398 و ما قبل    دکتر ملیحه سیاوشی یکشنبه  12-10
ورودی  1399 علی آشام چهارشنبه 12-10
ورودی 1400  دکتر حسن بیابانی دوشنبه 12-10
ورودی  1401 دکتر حسن بیابانی  دوشنبه 12-10  
ورودی  1402 دکتر ملیحه سیاوشی  یکشنبه 12-10 
5 مدیریت امور گمرکی  ورودی های  1398 و ما قبل    دکتر عبادالله بانشی  سه شنبه  10-8
ورودی  1399 مسعود یاسایی دوشنبه 10-8
ورودی 1400  دکتر اسماعیل کهنمویی یکشنبه - دوشنبه- سه شنبه 10-9:30 - 10-9:30-10-9:30
ورودی  1401 دکتر وحید مکی زاده  سه شنبه 16-14  
ورودی  1402 دکترعبادالله بانشی  سه شنبه 10-8
1   1
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 395