مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

.

مجتمع آموزش عالی میناب : معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی

.

 

مجتمع آموزش عالی میناب : معرفی استادان  مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی 

دانشجویان گرامی :

آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی  منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.

 

ردیف رشته تحصیلی و سال ورود نام استاد ساعت و روز مشاوره
  1 مهندسی تولید و ژنتیکی گیاهی  ورودی   1399 دکتر اشکان عسگری  دوشنبه  10-8
ورودی  1400 دکتر حسین پاسالاری  دوشنبه 12-10
ورودی 1401  دکتر حسین پاسالاری  دوشنبه 12-10
ورودی  1402 دکتر حسین پاسلاری دوشنبه 12-10  
2 گیاه پزشکی  ورودی  1399 دکتر امین اله طهماسبی شنبه  12-10
ورودی  1400 دکتر چمران همتی  چهارشنبه 10-8
ورودی 1401 دکتر چمران همتی  چهارشنبه 10-8
ورودی  1402 دکتر چمران همتی چهارشنبه 10-8
  3 علوم و مهندسی باغبانی  ورودی   1399 دکتر چمران همتی چهارشنبه  10-8
ورودی  1400 دکتر امین اله طهماسبی  شنبه 12-10
ورودی 1401  دکتر بابک جمالی یکشنبه 12-10
ورودی  1402 دکتر محمد گنجه  سه شنبه 12-10  
4 مهندسی فضای سبز  ورودی   1399    دکتر حسین پاسالاری دوشنبه  12-10
ورودی  1400 دکتر اشکان عسگری   دوشنبه 10-8
ورودی 1401  دکتراشکان عسگری دوشنبه 10-8
ورودی  1402 دکتر مهرداد بابا ربیع دوشنبه 16-14  
5 علوم و مهندسی آب  ورودی  1399   دکتر امیر سالاری یکشنبه  10-8
ورودی  1400 دکتر حمیدرضا کمالی یکشنبه  16-14
ورودی 1401  دکتر امیر سالاری  یکشنبه 10-8
ورودی  1402 دکتر مریم حیدرزاده  شنبه 16-14
6 مهندسی صنایع ورودی  1399   دکتر حسام شیدپور سه شنبه  10-8
ورودی  1401 دکتر حسام شیدپور سه شنبه  10-8
ورودی 1402  دکترحسام شیدپور   سه شنبه 10-8
7 مهندسی کامپیوتر  ورودی  1401   دکتر حسام شیدپور سه شنبه  12-10
ورودی  1402 دکتر حسام شیدپور سه شنبه  12-10
2   1
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 1692