مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

.

دانشکده شیمی و نفت : معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی

.

 

دانشکده شیمی و نفت  : معرفی استادان  مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی 

دانشجویان گرامی :

آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی  منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.

 

ردیف رشته تحصیلی و سال ورود نام استاد ساعت و روز مشاوره
  1 مهندسی شیمی  ورودی   1398 دکتر منا اکبری  شنبه  18-16
ورودی  1399 دکتر منا اکبری  دوشنبه 14-12
ورودی 1400 دکتر منا اکبری  یکشنبه 14-12
ورودی  1401 دکتر یگانه داود بیگی چهارشنبه 16-14
ورودی  1402 دکتر یگانه داود بیگی  سه شنبه  10-8
 2 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی  ورودی   1398 دکتریگانه داود بیگی  چهارشنبه  18-16
ورودی  1399 دکتر مهدی حاجی عبدالرسولی  شنبه 10-8
ورودی 1400 دکتر مهدی حاج عبدالرسولی شنبه 16-14
ورودی  1401 دکتر جمشید خورشیدی  یکشنبه 10-12
ورودی  1402 دکتر جمشید خورشیدی   یکشنبه  10-12
2   1
بازدید امروز: 14    بازدید کل: 468