دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
University of Hormozgan
14 آذر 1402

تقدیرنامه پژوهشی

تقدیر از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان دانشکده پژوهشی برتر

29 آبان 1402

مسابقه بهترین متن یا شعر

مسابقه بهترین متن یا شعر

29 آبان 1402

مسابقات پینت بال دانشجویی برای اولین بار در ایران ، هم اکنون در دانشگاه هرمزگان

مسابقات پینت بال دانشجویی برای اولین بار در ایران ، هم اکنون در دانشگاه هرمزگان

23 آبان 1402

آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقد...

21 آبان 1402

دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیرباران

دوازدهمین همایش ملی استحصال آب باران و نقش آن در احیا و پایدار

21 آبان 1402

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی و ارزیابی منابع آب

21 آبان 1402

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی ابعاد و چارچوب ارزیابی حکمرانی آب

14 آبان 1402

دوره هیبریدی اکوسیستم نوآوری وتجاری سازی فناوری

دوره هیبریدی اکوسیستم نوآوری وتجاری سازی فناوری

اطلاعیه رفع نقص مدارک دانشجویان اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم شمیلا یدالهی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم حریر سهرابی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم سارااترش اطلاعيه انتخاب واحد (ثبت نام اصلي ) (١) نيمسال اول -١٤٠٣ ١٤٠٢ استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های 1397 و 1398 اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه هرمزگان اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه خواجه نصیر برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان) اطلاعیه مهلت تقاضای تجدید نظر و ثبت نمرات اطلاعیه رویه و شرایط حذف پزشکی آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال افزایش سنوات دانشجویان پسر بازه زمانی دریافت نامه کار آموزی تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی اول1403-1402 فراخوان امریه سربازی دانشگاه هرمزگان در سال 1402 اطلاعیه انتخاب واحد مرحله اول (ثبت نام مقدماتی ) قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی اطلاعیه دفاع رساله دکتری علی اکبر محمدی فر اطلاعیه دفاع رساله دکتری مهدی جلالی
0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد اعضای هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

مقالات

0

تعدادکتاب چاپ شده

0

تعداد آزمایشگاه های فعال