ایده محوری: استفاده از سرباره های فولاد هرمزگان بعنوان جایگزینی از کلینکر سیمان در تولید بتن مستندات طرح اطلاعات تماس پرسنل شرکت اطلاعات طرح گالری