ریاست
 
EnAr

رئیس اداره همکاری های علمی و بین المللی

علیرضا نفرزادگان
مرتبه: استادیار
رشته: علوم و مهندسی آبخیزداری
ایمیل: a.r.nafarzadegan@gmail.com,international@hormozgan.ac.ir
تماس: 6-33711075
سوابق اجرایی

International Scientific Collaborations Office
Email: international@hormozgan.ac.ir

شرح وظایف

- انجام کلیه مکاتبات خارجی دانشگاه.
- انجام امور مربوط به اعزام هیات علمی از دانشگاه به خارج از کشور و پذیرش هیات های خارجی به منظور همکاریهای علمی.
- تقویت ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی - پژوهشی خارج از کشور به منظور جلب همکاریهای آموزشی و پژوهشی و بر اساس ارتباطات تخصصی شکل گرفته توسط اعضای هیات علمی.
- تلاش در جهت ترفیع رتبه دانشگاه در پایگاههای ملی و بین المللی.
- انجام امور مربوط به همکاری‌های علمی و بین المللی با سازمانهای علمی بین المللی.
- اقدام برای شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندیهای دانشگاه به مراکز علمی سایر مجامع بین المللی در قالب تهیه کاتالوگ و بروشورهای بین المللی دانشگاه.
- پیگیری اجرای توافقنامه های همکاری فیما بین دانشگاه با مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور.
- انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های علمی خارجی با همکاری واحدهای ذیربط.
- انجام اقدامات مقتضی برای برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهشی خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط.
- برقراری ارتباط با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی از طریق مجاری مربوط به منظور کسب اطلاعات و برقراری ارتباطات مورد نیاز دانشگاه.
- مطالعه و بررسی اطلاعیه‌های واصله مربوط به برگزاری کنفرانس‌ها، سمینار‌ها و .. خارج از کشور و اعلام آن به واحدهای ذیربط.
- همکاری در انجام اقدامات مربوط به برگزاری نشست های بین المللی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
- کمک در ایجاد و برقراری تماس با سفارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی.
- پیگیری امور مربوط به حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی.
- بررسی درخواست روادید میهمانان خارجی مورد نظر دانشگاه و اقدام لازم با هماهنگی بخش های مرتبط.
- همکاری در انجام اقدامات لازم برای جذب دانشجوی خارجی.
- پیگیری امور مربوط به عقد یادداشت ها تفاهم نامه ها، بیانیه ها، موافقتنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری با سایر کشورها.
- تنظیم برنامه بازدید میهمانان خارجی جهت ملاقات، مذاکره و تعیین زمینه همکاری های علمی فیمابین
- پیگیری امور تبادل استاد و پژوهشگر با خارج از کشور.
- دعوت از سفرای کشورهای خارجی و متخصصان ایرانی مقیم خارج و متخصصان خارجی جهت حضور در دانشگاه.