معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

مدیر امور برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

سهراب استادهادی دهکردی
مرتبه: دانشيار
رشته: ریاضی
ایمیل: ostadhadi@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711049
سوابق اجراییشرح وظایف

استفاده بهینه و حداکثری از منابع و امکانات فضاهای فرهنگی دانشگاه
گسترش و بسط فرهنگ مذهبی و اسلامی در میان دانشگاهیان برای نیل به جامعه ای معنوی، متدین و شاداب
تلاش در جهت تقویت و ارتقاء توانمندیهای دانشجویان و دانشگاهیان
افزایش ضریب نفوذ فعالیتهای فرهنگی در بین دانشگاهیان
نظارت، حمایت و هدایت مستمر بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان
سعی و تلاش برای ارتقاء رشد فکری و معنوی دانشگاهیان در جهت افزایش اقتدار فرهنگی و اعتمادبه نفس ملی و منطقه
هماهنگی با نهادهای فرهنگی درون و برون سازمانی جهت استفاده از ظرفیت های موجود
برنامه های اولویت دار اجرایی در حوزه فرهنگ
برگزاری منظم کرسی های آزاد اندیشی در سطح دانشگاه با بهره گیری از اساتید حوزه و دانشگاه.
برگزاری منظم مراسم و همایشهای مذهبی به منظور تقویت روحیه دینمداری و استکبارستیزی دانشجویان
برگزاری دوره ها و برنامه های مناسب فرهنگی برای جلوگیری از گرایش دانشجویان به سمت فرقه های انحرافی
برنامه ریزی به منظور گسترش فرهنگ خلاقیت و کارافرینی با تمرکز برسیاستهای جهش فناورانه
تشکیل کمیته نخبگان جهت تدوین سیاستهای نهادینه سازی فرهنگ مشارکت حداکثر به منظور حداکثر نمودن رضایتمندی شغلی بین کارکنان و اعضای هیات علمی
حمایت مادی و معنوی از تشکلهای علمی دانشجویی به منظور گسترش روحیه خلاق با نگاه فناورانه.
انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد نشاط سیاسی در بین دانشجویان و کاهش سیاست زدگی دانشجویان
جهت دهی به گفتمان های علمی و فرهنگی تشکل های دانشجویی در راستای حرکت به سمت الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت در قالب برگزاری همایش ها و وبینارها
برگزاری نشستهای فرهنگی در منطقه مکران با محوریت تبیین فرهنگ اقتصاد دریا پایه براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص تمدن دریایی
برگزاری همایش های نکوداشت سرامدان فرهنگی استان هرمزگان با هدف گسترش فرهنگ بومی و توانبخشی زیست فرهنگی دانشگاه
برگزاری کارگاه های به منظور تقویت فرهنگ تالیف و نشر آثار علمی و پژوهشی در جهت آگاه سازی جامعه از ظرفیت –هی مشارکتی دانشگاه
برگزاری دوره های مختلف فرهنگی برای اساتید و کارکنان دانشگاه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
برگزاری کارگاه های آموزشی جهت تدوین فرهنگ تصمیم سازی مبتنی بر پژوهشی در بین فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی هرمزگان
برگزاری نمایشگاه-های دوره ای در زمینه های دستاوردهای فرهنگی-هنری دانشجویان( در محل دانشگاه هرمزگان)
باز تعریف برخی از شرح وظایف معاونت فرهنگی به منظور تقویت باورهای اسلامی و روحیه جهادی و افزایش امید نزد جامعه دانشگاهی
برنامه ریزی و برگزاری اردوهای جهادی