معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

این فرم به منظور تسهیل ثبت‌نام دانشجویان در گرو‌های مرتبط با امور فرهنگی دانشگاه ایجاد شده است. شما می‌توانید از طریق این فرم در هر لحظه متناسب با نوع توانمندی و علاقه  عضویت خود را گروه‌های مختلف فرهنگی دانشگاه اعلام کنید.

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

شماره تماس

انتخاب بفرمایید.

در چه زمینه‌هایی توانمندی دارید؟

شما می‌توانید حضور خود در دانشگاه و انجام تمام فعالیت‌های خود را به نیابت از یک شهید در نظر بگیرید.

captcha