معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی 

 

کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان با هدف زمینه‌سازی رشد خلاقیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، سامان‌دهی خواسته‌ها و تلاش‌های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان، حمایت و هدایت این گروه از فعالیت‌ها برای نیل به ارزش‌های متعالی اسلامی-ایرانی و به منظور تأکید بر هویت ملی، اسلامی و دانشگاهی، ارتقای سطح همکاری جمعی و تعمیق فرهنگ مشارکت در زمینه‌های دینی، ادبی، هنری، فعالیت‌های داوطلبانه و محیط زیست در دانشگاه هرمزگان فعالیت می‌کنند. 

 

2   2
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 5493