معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
13 آذر 1402

مسابقه گل‌های اجتماعی

مسابقه گل‌های اجتماعی

13 آذر 1402

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان با محوریت روز دانشجو

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان با محوریت روز دانشجو

13 آذر 1402

پخش مستند آذرخش

پخش مستند آذرخش

11 آذر 1402

سی و دومین شب چله شهدایی

سی و دومین شب چله شهدایی

11 آذر 1402

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند

معرفی رشته مددکاری

11 آذر 1402

کتاب سلام بر ابراهیم 1

کتاب سلام بر ابراهیم 1

11 آذر 1402

نمایشگاه کسب و کار( صنایع دستی مواد غذایی)

نمایشگاه کسب و کار( صنایع دستی مواد غذایی)

11 آذر 1402

اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشگاه هرمزگان ( Hormozgan CPC )

اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشگاه هرمزگان ( Hormozgan CPC )

11 آذر 1402

همایش روز جامعه شناسی

همایش روز جامعه شناسی

11 آذر 1402

اهدای خون، اهدای زندگی

اهدای خون، اهدای زندگی

10 آذر 1402

سی و یکمین چله شهدایی

سی و یکمین چله شهدایی

09 آذر 1402

اکران دانشجویی فیلم سینمایی یتیم خانه ایران

اکران دانشجویی فیلم سینمایی یتیم خانه ایران

09 آذر 1402

شب چله شهدایی

شب چله شهدایی

08 آذر 1402

بیست و هشتمین شب چله شهدایی

بیست و هشتمین شب چله شهدایی

07 آذر 1402

سیاه پوشی دانشکده‌های دانشگاه هرمزگان در ایام فاطمیه

سیاه پوشی دانشکده‌های دانشگاه هرمزگان در ایام فاطمیه

07 آذر 1402

گزارش تصویری

برگزاری ایام فاطمیه یکشنبه 5 آذر ماه در مسجد باقرالعلوم

06 آذر 1402

بیست و هفتمین شب چله شهدایی

بیست و هفتمین شب چله شهدایی

06 آذر 1402

کتاب سلام بر ابراهیم 1

کاری از رادیو کتاب رسانه جامع دانشجویی دانشگاه هرمزگان

06 آذر 1402

بازدید علمی- فرهنگی قشم

بازدید علمی- فرهنگی قشم

06 آذر 1402

کنگره ادبی :برای فلسطین

کنگره ادبی :برای فلسطین