معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

تریبــــــــــــــــ آزاد ــــــــــــــــــــون

تریبــــــــــــــــ آزاد ــــــــــــــــــــون

تریبون در اختیار شماست فرصتی برای حرف های گفته و ناگفته
وعــــــــــــــــده ما:
 دوشنبه ۲۹ آبان ماه
 ساعت ۱۲ الی ۱۴
 روبه روی سلف مرکزی
 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
3   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 186
captcha