معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

محفل‌ انس‌ با قرآن‌ کریم‌ مسجد‌ باقر العلوم

محفل‌ انس‌ با قرآن‌ کریم‌ مسجد‌ باقر العلوم

محفل‌ انس‌ با قرآن‌ کریم‌ مسجد‌ باقر العلوم

« اگر این قرآن را بر کوهے نازل مےکردیم، مےدیدے کہ در برابر آن خاشع مےشود واز خوف خدا مےشکافد!

اینها مثالهایے است کہ براے مردم مےزنیم، شاید در آن بیندیشید!

﴿ ســوره حـشـر، آیہ21 ﴾

محفل‌ انس‌ با قرآن‌کریم‌ مسجد‌ باقرالعلوم 

دوشنبہ‌ها‌ بعد‌ از‌ نماز‌ ظهر‌ و عصر‌ 

@heyat_HU

2   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 154
captcha