معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد...

با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد...

با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد...

با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد...

 با حضور حاج آقا عطاریه(سیر مباحث نقش دانشجو)

حسین عباسیان(تحلیلگر سیاسی)

استاد خالد رحمانی(طنز شهدایی)

و حضور خانواده محترم شهید

دوشنبه ۲۹ آبان ماه

 ساعت ۲٠

گلزار شهدای گمنام دانشگاه هرمزگان

رسانه جامع دانشجویی دات

@hu_dat

5   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 159
captcha