دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

به همت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان

برگزاری ده دوره آموزشی صنعتی و غیرصنعتی در بازه زمانی 15 روز

برگزاری ده دوره آموزشی صنعتی و غیرصنعتی در بازه زمانی 15 روز

برگزاری دوره مدیریت استرس ویژه خانواده ها و نیز ثبت رکوردی دیگر از مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان:


مرکز آموزش ه‍ای آزاد و مجازی دانشگاه هرمزگان در راستای ارتباط دانشگاه با صنایع استان در  بازه زمانی کوتاه مدت ۱۵ روز موفق به برگزاری ده دوره آموزشی شد.

3
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 445