دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
University of Hormozgan
01 آبان 1402

اطلاعیه جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

24 مهر 1402

انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)

24 مهر 1402

ترجمه کتاب:طراحی مدل مخازن هیدروکربوری: توسط آقایان دکتر پیمان رضائی و دکتر مصطفی سبوحی

ترجمه کتاب :طراحی مدل مخازن هیدروکربوری: توسط آقایان دکتر پیمان رضائی و دکتر مصطفی سبوحی

23 مهر 1402

سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی علوم کواترنری- انجمن کواترنری ایران، بهمن ماه 1402

سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی علوم کواترنری- انجمن کواترنری ایران، 9 بهمن ماه 1...

23 مهر 1402

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری، 15 اسفند ماه 1402

16 مهر 1402

هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران 12 و 11 بهمن 1402

هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران

03 مهر 1402

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن، 1 اسفند ماه 1402

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن

27 شهریور 1402

پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم

پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم، آذر 1402

0

کارشناسان دانشکده

0

هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

دانشجویان کارشناسی

0

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

0

آزمایشگاه ها

0

تعداد کتاب چاپ شده

0

مقالات

0

طرح پژوهشی

0

اختراعات

0

بلوک و سختمان

0

کارگاه و موزه