دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
03 بهمن 1402

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی

01 آبان 1402

اطلاعیه جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

اطلاعیه جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

23 مهر 1402

شماره تماس های درمانگاه دانشگاه

شماره تماس های درمانگاه دانشگاه

23 مهر 1402

اطاعیه برگزاری شروع کلاس ها و برنامه هفتگی

اطاعیه برگزاری شروع کلاس ها و برنامه هفتگی دانشجویان ورودی جدید 1402

23 مهر 1402

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید1402 مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید1402

03 مهر 1402

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی

03 مهر 1402

اطلاعیه حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه

27 شهریور 1402

اطلاعیه بازگشایی خوابگاه های دانشجویی

اطلاعیه بازگشایی خوابگاه های دانشجویی

20 شهریور 1402

ساعت حرکت سرویس از مبداء شهر به دانشگاه و بالعکس در ایام انتخاب واحد در تاریخ 1402/06/20 لغایت 1402/06/22

ساعت حرکت سرویس از مبداء شهر به دانشگاه و بالعکس

20 تیر 1402

برنامه هفتگی و امتحانات دروس ارائه شده در تابستان 1401-1402

برنامه هفتگی و امتحانات دروس ارائه شده در تابستان 1401-1402

13 تیر 1402

استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های 1397 و 1398

استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های 1397 و 1398

04 تیر 1402

اعطا بورس خارج از کشور در مقطع کارشناسی ارشد

اعطایی بورس خارج از کشور مقطع کارشناسی ارشد

30 خرداد 1402

درخواست های کمیسیون دانشجویی

آخرین مهلت درخواست های کمیسیون دانشجویی

30 خرداد 1402

فراخوان امریه

فراخوان امریه سربازی دانشگاه هرمزگان در سال 1402

29 خرداد 1402

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

21 خرداد 1402

آیین نامه غیبت دانشجو

آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال

21 خرداد 1402

اطلاعیه حذف پزشکی

اطلاعیه حذف پزشکی

21 خرداد 1402

آیین نامه امتحانات

آیین نامه امتحانات

07 خرداد 1402

برنامه امتحانات دروس عمومی و معارف نیمسال دوم 1402-1401

برنامه امتحانات دروس عمومی و معارف نیمسال دوم 1402-1401

06 خرداد 1402

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی

1 2 3 4