دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
  • جبر: زمینه های ساختارهای جبری، منطق ریاضی، نظریه حلقه‌ها و مدول‌ها وجود دارد.
  • آنالیز: زمینه های پژوهشی با موضوعات هندسه فضاهای باناخ، نظریه عملگر، آنالیزتانسور، نظریه قاب، نظریه ماتریس و آنالیز عددی وجود دارد.
  • هندسه: زمینه های پژوهشی هندسه دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی وجود دارد.
1   2
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 4809