دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

علایق پژوهشی در زمینه احتمال و آمار عبارتند از:

 • نظریه قابلیت اطمینان
 • داده های مرتب شده
 • ترتیبات تصادفی
 • آمار غیرپارامتریک
 • مدل های خطی تعمیم یافته
 • یادگیری آماری
 • کاپیولا
 • تجزیه و تحلیل چند متغیره،
 • آمار شواهد
 • نظریه توزیع
 • نظریه اطلاعات
 • آمار ترتیبی
1   1
بازدید امروز: 12    بازدید کل: 4464