دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 آزاده پاکدامن کارشناس ریاست دانشکده علوم پایه لیسانس مهندسی کشاورزی
2 پروین جمشیدی زاده کارشناس مسئول لیسانس علوم تربیتی داخلی 445
3 سمیه محمدی خانقاه کارشناس گروه فوق دیپلم 09176239838
4 ناصر کوسج کارشناس آزمایشگاه شیمی و مسئول پشتیبانی دانشکده علوم پایه دکتری تولید و بهره برداری آبزیان
5 شازدی صفری کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک 09903574586 shazdi_125@yahoo.com
6 رویا رضوانی زاده کار شناس آزمایشگاه فیزیک کارشناسی ارشد
7 مریم میرزاده کارشناس آزمایشگاه شیمی فوق لیسانس
8 مریم جمشیدی کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2 فوق لیسانس