دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

کارشناس ریاست دانشکده

آزاده پاکدامن
تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی
ایمیل:
تماس: 33711023-076 خط مستقیم - داخلی 444
سوابق اجرایی

از سال 82 تا 87 کارشناس گروه زمین شناسی
از سال 87 تاکنون کارشناس دفتر ریاست دانشکده

شرح وظایف