دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 دکتر غلامرضا قدمی مدیر گروه زمین شناسی