دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

همکاری بین المللی

  • در زمینه مدل های خطی تعمیم یافته
  • در زمینه ترتیب تصادفی چند متغیره و کاربرد آن، مطالعات قابلیت اطمینان و مطالعات سفارش
2   2
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 4664