دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
  • اعزام آقای پیام اخلاص پور دانشجوی دکتری پترولوژی به دانشگاه خارج از در کشور(کانادا)
  • اعزام خانم فریبا جمشیدی دانشجوی دکتری پترولوژی به دانشگاه خارج از در کشور(پرتغال)
  • اعزام خانم الهه علیزاده دانشجوی دکتری پترولوژی در سال 2018 به دانشگاه خارج از کشور (چین، ووهان)
  • اعزام خانم سیده حلیمه هاشمی عزیزی دانشجوی دکتری رسوب شناسی به دانشگاه گوتینگن آلمان
  • اعزام خانم پروانه فریدی دانشجوی دکتری رسوب شناسی به دانشگاه بارسلونا در کشور اسپانیا

همکاری های بین المللی (طرح های مشترک پژوهشی):

 

 

  •   Mehdi Masoodi, PhD in Structural Geology &Tectonics (2012)

o  IGCP 740: Paleo-Tsunami in West Makran Subduction Zone, UNESCO- International Geoscience and Geoparks Program. Iran, India, Oman, Pakistan & UAE. 2021-2022

o  OBS Data acquisition and processing for imaging the Makran Subduction Zone (IRAN) in Oman Sea and Land automatic seismic stations for recording offshore airgun array at three lines in Makran subduction Zone. Iran, GFZ (Germany) & IPI (Russia). 2019-2023

o   Earthquake Risk Analysis/Forecasting in the Makran-Zagros Zone, Iran. Iran & Peking University, China.

  • Mahmood Sharafi, Ph.D. in Sedimentology, 2009-2014

o   Senior Sedimentologist of the Project Entitled " Depositional environment of the Bidu Formation in the Kerman area, joint project of University of Zanjan and Technical University of Kosice, Slovakia, 2018.

 

2   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 4728