دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

کارشناس گروه آمار

سمیه محمدی
تحصیلات: فوق دیپلم
ایمیل: mohamadi9838@yahoo.com
تماس: 09176239838
سوابق اجرایی

از سال 82 تاکنون به کارشناس گروه ریاضی و آمار مشغول به کار می باشد.

شرح وظایف