دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

تازه های نشر

چاپ ویرایش جدید کتاب جناب آقای محمد هادی نیکوفکر استاد دانشگاه هرمزگان

چاپ ویرایش جدید کتاب جناب آقای محمد هادی نیکوفکر استاد دانشگاه هرمزگان

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی تالیف جناب آقای محمد هادی نیکوفکر از اساتید دانشگاه هرمزگان به چاپ دهم رسید.

 ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻭ ﮐﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺳﺖ.

شایان ذکر است این کتاب به عنوان مرجع آموزشی در بسیاری از دانشگاه های مطرح ایران در حال تدریس است.

 

8
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 432