معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

 آئین‌نامه‌های دانشجویی

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور (جدید)
فرآیند پذیرش دانشجوی فرصت تحقیقاتی در دانشگاه هرمزگان
آیین نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری (جدید)
آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی
آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویی
شرایط دریافت پژوهانه در یک مرحله
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات دوره پسا دکتری (بنیاد نخبگان)
راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

آئین‌نامه‌های اعضای هیئت علمی

آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیأت علمی، مدیران و یاوران علمی دانشگاه ها
شیوه نامه اعطای ماموریت پژوهشی به اعضای هیئت علمی
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
دستورالعمل بررسی تخلفات پژوهشی
آیین نامه و دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار پژوهانه(Grant)
آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی هیئت علمی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه اعطای ترفیع سالیانه اعضای محترم هیات علمی
آیین نامه پایه تشویقی
آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی- ابلاغی 95

 

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 797