معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
  • ارتقاء موقعيتهای پژوهشی دانشگاه هرمزگان در سطح ملي و بين المللي
  • گسترش، تقویت و ماموریت گرا نمودن نهادهای پژوهشی و فناوری
  • گسترش انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری در سطح ملی و بین المللی با رویکرد نیاز محوری و ماموریت گرایی در مرزهای دانش
  • توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی، پژوهشی و فناوری به طور اثربخش و کارآمد
  • افزایش ارتباط با جامعه و صنعت از طریق ظرفیت های موجود در دانشگاه
  • توسعه زیرساخت های فناوری و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت استقرار و توسعه کسب و کارهای فناور، کارآفرین و دانش بنیان با مشارکت اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و دانشجویان
  • گسترش فرهنگ پژوهش، جامعه محوری و کارآفرینی و تبیین اثربخشی اجتماعی آن در جامعه

 

2   2
بازدید امروز: 12    بازدید کل: 5192