معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

دومین جلسه از سلسله نشست های ضرورت و راهکارهای هم افزایی دانشگاه با صنعت و جامعه

موضوع:تجارب و الگوهای صنایع و بنگاه های بزرگ در تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی

برگزاری دومین جلسه از سلسله نشست های ضرورت و راهکارهای هم افزایی دانشگاه با صنعت و جامعه

1   2
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1204
captcha