معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

چاپ کتاب ادبیات داستانی فارغان

ادبیات داستانی فارغان

قصّه از كهن ترين شيوه هاى بيان اعتقادات اوليه انسان درباره آفرينش خدايان، انسان ها و طبيعت است. قصّه ها برآمده از عاطفه، أنديشه، تخيّل و دربردارندة آرمان ها، آرزوها، بيم ها واميدهاى انسان در بستر تاريخ است. همچنين قصه برخاسته از ارزش هاى قومى، ملى و دينى سرزمين راوى است كه در فضايى سرگرم كننده ارائه مى شود. قصّه تاريخچه هاى بسيار قديمى دارد. از كشورهاى يونان، مصر، چين باستان و ... قصّه هاى زيادى باقى مانده است. در اروپا افسانه هاى پريان و قصّه هاى دكامرون اثر بوكاچيوى ايتاليايى وجود داشته است. با گذشت زمان روايت ها و حكايت هاى ديگرى براى توصيف، توضيح و تبيین جنبه هاى مختلف زندكى به قصه هاى اساطيرى افزوده مى شود و تنوع و جذّابيت بيشترى مى يابد تا مورد پسند مخاطبان عوام يا جوان سال و حتى كودكان قرار كيرد. به همين دليل قصّه ها به انواعى چون قصّه هاى اخلاقى، دينى، اجتماعى، خانوادگى، كودكان و غيره تقسيم مى شود. اسطوره ها، نمونه هاى قصه های اوليّه هستند؛ چون اسطوره هاى جمشيد، كيومرث، مشى و مشيانه وآدم و حوا. 

در همین راستا دانشگاه هرمزگان اقدام به انتشار کتاب "ادبیات داستانی فارغان" نوشته سرکار خانم دکتر مهرنوش منصوری میمندی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان نموده است. این اثر منتشره اثر سیصد و چهل و چهارم مرکز نشر دانشگاه هرمزگان است .

 
 

 

2   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 2083
captcha