معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

برگزاری اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

برگزاری اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه هرمزگان

اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه هرمزگان روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد. در این جلسه دستورالعمل برگزاری و حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه هرمزگان تدوین شد. همچنین در خصوص نیازسنجی تخصصی در حوزه های علوم انسانی و معارف اسلامی مرتبط با دستگاه و برنامه ریزی برای برگزاری کرسی های تخصصی و ترویجی در سال جاری بحث و تبادل نظر گردید.

2   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 893
captcha