دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

ترجمه کتاب:طراحی مدل مخازن هیدروکربوری: توسط آقایان دکتر پیمان رضائی و دکتر مصطفی سبوحی

ترجمه کتاب :طراحی مدل مخازن هیدروکربوری: توسط آقایان دکتر پیمان رضائی و دکتر مصطفی سبوحی

ترجمه کتاب:طراحی مدل مخازن هیدروکربوری:

 

کتاب "طراحی مخازن هیدروکربوری" ترجمه دکتر مصطفی سبوحی (دانش آموخته دکتری زمین شناسی دانشگاه هرمزگان و رئیس زمین شناسی و ژئوفیزیک شرکت پتروپارس) و دکتر پیمان رضائی (دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه شهید باهنر کرمان) از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر گردید. دانشگاه صنعتی امیرکبیر قطب علمی مهندسی نفت همواره یکی از 3 دانشگاه برتر ایران بوده و هم اکنون در رتبه 375 دانشگاه های جهان قرار دارد. 

 

1   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 1111
captcha